tel. 22 729 89 15   nok@nok.pl

PODZIĘKOWANIA


Bardzo serdecznie dziękuję Mieszkańcom Urzuta za nieocenioną pomoc przy pracach porządkowych związanych ze wznowieniem, po remoncie, działalności świetlicy w Urzucie.

Dziękuję Paniom: Paulinie Skura, Aleksandrze Juszczyk i Pani Katarzynie Dymeckiej za piękne stroiki świąteczne.

Panom: Sławomirowi Powierża, Stanisławowi Adachowi, Dariuszowi Jakubowskiemu, Bartłomiejowi Powierża, Markowi Powierża.

W szczególności pragnę podziękować Panu Sylwestrowi Kosińskiemu oraz Paniom:
Annie Powierża i Hannie Juszczyk za poświęcony czas i ogromny wkład pracy.

Dziękuję także Państwu Hannie i Leszkowi Juszczykom za zakup nowych firan do świetlicy.

Bardzo dziękuję, że jesteście i po raz kolejny mogłam liczyć na Was i Waszą bezinteresowną pomoc.

Agnieszka Sokołowska

Instruktor świetlicy NOK w Urzucie


Aktualności:


 

©2016 Nadarzyński Ośrodek Kultury
Od 19.04.2018 nasza strona została wyświetlona 155214 razy.

Archiwalne materiały dostępne są na poprzedniej wersji naszej strony
internetowej, dostępnej pod adresem: http://archiwum.nok.pl