tel. 22 729 89 15   nok@nok.pl

PODZIĘKOWANIA


 

Są rzeczy, których nie można mieć za pieniądze a tym jest wspaniała społeczność lokalna, na której pomoc zawsze można liczyć.

 

Chciałabym podziękować wszystkim, którzy wsparli nas swoją pomocą

w różny sposób przed i podczas otwarcia świetlicy, które miało miejsce w niedzielę 27 sierpnia.

 

Dziękuję Sołtysowi i Radzie Sołeckiej wsi Parole, Agnieszce Chrusciak, Bartoszowi Chruściakowi, Dominikowi Chruściakowi, Katarzynie Chrusciak, Piotrowi Chruściakowi, Renacie Chruściak, Sebastianowi Chrusciakowi, Mateuszowi Dobiegale, Agnieszce Frączak, Annie Frączak,  Grzegorzowi Frączakowi, Karolinie Frączak, Halinie Książek, Sławomirowi Majewskiemu, Mirosławowi Młoźniakowi, Jackowi Opłockiemu, Bożenie Piotrowskiej, Tadeuszowi Piotrowskiemu, Agnieszce Sokołowskiej, Michałowi Sokołowskiemu, Joli Zalesińskiej.


Aktualności:


 

©2016 Nadarzyński Ośrodek Kultury
Od 19.04.2018 nasza strona została wyświetlona 155130 razy.

Archiwalne materiały dostępne są na poprzedniej wersji naszej strony
internetowej, dostępnej pod adresem: http://archiwum.nok.pl