tel. 22 729 89 15   nok@nok.pl

"TERAZ CZAS DLA MNIE"!


 

 

PROJEKT DLA SENIORÓW-„TERAZ CZAS DLA MNIE”

 

  1. Neurobik – ćwiczenia dla mózgu - 12 godzin (4 spotkania)

Zajęcia praktyczne. Seniorzy będą wykonywać rozmaite ćwiczenia, które będą miały na celu doskonalenie percepcji, koncentracji uwagi, poszerzania zakresu pamięci krótkotrwałej, usprawnienia procesów zapamiętywania i przypominania, rozwijania pomysłowości, elastycznego myślenia i wyobraźni, ćwiczenia sprawności posługiwania się mową, dokonywania obliczeń, logicznego myślenia, wnioskowania i planowania, czy rozwijanie umiejętności tworzenia skojarzeń.

 

  1. Warsztaty antystresowe i radzenie sobie w sytuacjach trudnych – 6 godzin ( 2 spotkania)

Zajęcia będą obejmowały część teoretyczną (w formie prezentacji), zawierającą wiedzę na temat stresu
i radzenia sobie z nim oraz część praktyczną w formie ćwiczeń grupowych i indywidualnych. Ponadto seniorzy poznają techniki relaksacyjne, które z powodzeniem będą mogli stosować w domu, takich jak: relaksacja progresywna mięśni Jacobsona, trening oddechu relaksacyjnego, technika mandali.

  1. Trening asertywności - 9 godzin  (3 spotkania)

Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatowej. Spotkania będą łączyć w sobie psychoedukację w formie pracy grupowej oraz mini wykładu z ćwiczeniami samodzielnymi, w parach oraz w podgrupach. Ćwiczenia będą oparte o codzienne trudne sytuacje seniorów w relacjach społecznych. Każde ćwiczenie zostanie także omówione na forum grupy. Prawidłowe zachowania będą także modelowane przez prowadzących.

  1. Konsultacje indywidualne – dla zainteresowanych/ 30 godzin
  2. Warsztaty integracyjne – 12 godzin (4 spotkania)

 

  1. Warsztaty teatralne – 6 godzin/ 2 spotkania w każdej grupie

Podczas warsztatów uczestnicy (seniorzy, dzieci i młodzież) przygotują prezentacje teatralne wybranych wierszy znanych i lubianych przez wszystkich autorów. Tematyka wierszy będzie tak dobrana, aby role dostosowane były do wieku aktorów/ uczestników projektu. W trakcie warsztatów planujemy również zajęcia plastyczne – przygotowanie elementów scenograficznych i kostiumów.

Przygotowane prezentacje zostaną przedstawione podczas wspólnej zabawy na spotkaniu kończącym projekt.

 

  1. Warsztaty kulinarne – 6 godzin/ 2 spotkania

Celem warsztatów jest przygotowanie książki kucharskiej „Potrawy mojej babci“ – wykorzystanie doświadczeń i umiejętności starszego pokolenia. Nasze babcie znają szereg doskonałych, sparwdzonych przepisów na potrawy dzisiaj zapomniane i nieznane. Podczas warsztatów przekażą swoją wiedzę młodzieży, przygotowując wspólnie takie dania. Przepisy te zostana zebrane i wydane w formie książki/ broszury w nakładzie 60 sztuk – jako pamiatka dla uczestników programu.

 

Spotkanie kończące projekt

Spotkanie odbędzie się w  NOK po zakończeniu zajęć warsztatowych w obu grupach. Przewidywany czas trwania – 4 godziny. Do udziału w spotkaniu zaprosimy oprócz uczestników projektu również ich rodziny. Planowana liczba uczestników – 100 osób. Uczestnicy będą mieli do dyspozycji autokar w celu dojazdu do miejsca realizacji spotkania.

 

 

Termin: 9 września- 25 listopada br.

 

Zajęcia: soboty, w godz. 10.00-12.30

 

 

Realizator programu–Towarzystwo Teatralne „Kurtyna”,

ze środków Województwa Mazowieckiego

 

 


Aktualności:


 

©2016 Nadarzyński Ośrodek Kultury
Od 19.04.2018 nasza strona została wyświetlona 53519 razy.

Archiwalne materiały dostępne są na poprzedniej wersji naszej strony
internetowej, dostępnej pod adresem: http://archiwum.nok.pl