tel. 22 729 89 15   nok@nok.pl

Destination Imagination - Oczyma Wyobraźni

Jest to największy na świecie program dla dzieci i młodzieży skierowany na kreatywne rozwiązywanie problemów. Ma on na celu rozwijanie umiejętności myślenia dywergencyjnego, zakładającego, że istnieje więcej niż jedna droga do rozwiązania problemu. Dzieci na zajęciach uczą się tworzenia innowacji, pracy zespołowej podczas rozwiązywania ekscytujących wyzwań, zarządzania czasem, zasobami ludzkimi, materiałami, finansami i pomysłami. Uczą się także umiejętności skutecznej komunikacji i prezentacji wytworów własnej pracy i pracy zespołu. Destination Imagination (DI) jest największym na świecie programem dla dzieci i młodzieży zorientowanym na kreatywne rozwiązywanie problemów.

 

Działa w 42 krajach, na sześciu kontynentach, w 48 stanach USA oraz w kanadyjskich prowincjach. Daje możliwość odkrywania i wydobywania niezmierzonych potencjałów dziecięcej wyobraźni. Jest też ekscytującą przygodą dla tych, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania, zdolności i talenty. Program zachęca dzieci

i młodzież do podejmowania procesu tworzenia – w oparciu o własne mocne strony. Pozwala odkryć różnorodne uzdolnienia, przełamywać bariery, kształtować motywację wewnętrzną i zwiększać poczucie własnej wartości.

Uczestnicy programu:

  • rozwijają kreatywność i myślenie krytyczne,
  • uczą się stosowania metod i narzędzi twórczego myślenia do rozwiązywania problemów  w praktyce,
  • rozwijają umiejętność współpracy w grupie, skutecznej komunikacji i prezentacji / autoprezentacji,
  • kształcą umiejętności przywódcze,
  • uczą się rozpoznawać, używać i rozwijać różnorodne własne umiejętności i zdolności,
  • uczą się odwagi w myśleniu, podejmowania ryzyka, stawiania celów i wytrwałości w dążeniu do nich,
  • uczą się samodzielności w myśleniu i działaniu, odpowiedzialności, tolerancji dla odmiennych pomysłów i poglądów,
  • zyskują poczucie sprawstwa i ogromną satysfakcję ze swoich osiągnięć, zwiększają poczucie własnej wartości,
  • nawiązują przyjaźnie i uczą się współpracy z młodymi ludźmi z całego świata.

W programie odkrywane są często ”nieoszlifowane diamenty”, a dzieci o różnorodnych predyspozycjach stają się: technikami, naukowcami, aktorami, analitykami, komikami, językoznawcami, muzykami... Wszystko po to, aby po latach uczestnictwa w programie być dojrzałymi, świadomie kształtującymi swoją przyszłość społeczną i zawodową – wartościowymi ludźmi.

Zajęcia mają na celu również przygotowanie dzieci do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności, która odbywa się na przełomie marca i kwietnia we Wrocławiu. Jest to ogromne wydarzenie, trwające cztery dni i gromadzące około dwóch tysięcy uczestników z Polski i całego świata.       Do tej pory w naszej gminie były dwie drużyny DI (Destination Imagination), zdobywające wysokie miejsca (III, IV i VI) na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności w roku 2016 i 2017.
Więcej informacji na temat programu i Olimpiady uzyskają Państwo, wchodząc na stronę: www.kreatywnosc.pl

 

Na wszelkie pytania odpowiadają trenerki programu:

Anita Szopa (tel. 517 442 432) i Dobromiła Lachendro-Fruga (tel. 72 322 72 72).

 

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku od 9 - 15 lat.

 

Zapisy od 9 września od godz. 13.00 w sekretariacie NOK lub online.

 

Zajęcia rozpoczynają się 17 września o godz. 15.45 - 17.45.
 
Koszt: 110 zł miesięcznie

 

©2016 Nadarzyński Ośrodek Kultury

Deklaracja Dostępności

Archiwalna strona www: archiwum.nok.pl