Kontrast:   normalny wysoki  |  obrazy:   kolorowe czarno-białe  |  Normalny układ strony Szeroki układ strony  |  A- A A+

tel. 22 729 89 15   nok@nok.pl

Rezerwacja online

Szanowni Państwo,

Poniżej znajduje się formularz rejestracji na zajęcia Dziecięcy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca wieki 7-12 lat w Rozalinie.. Po wypełnieniu formularza otrzymają Państwo dalsze informacje dotyczące potwierdzenia udziału w zajęciach.Opiekun prawny uczestnika oświadcza, że zapoznał się z Procedurami funkcjonowania Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury w trakcie epidemii Covid-19, zawartymi w Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 21/2020 dyrektora NOK z 3 września 2020 r.,  https://nok.pl/filemanager/userfiles/Zajecia/regulaminy/PROCEDURY.PDF )  oraz z   Regulaminem Uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Nadarzyński Ośrodek Kultury w sezonie 2021/2022  -Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 23/2021 r. z dnia 31 sierpnia 2021 r. (https://nok.pl/pdf/regulamin-zajec-2021-2022.pdf ).Opiekun prawny uczestnika/uczestnik pełnoletni wyraża zgodę na ratowanie zdrowia i życia.

Opiekun prawny uczestnika/Uczestnik zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyraża zgodę na przetwarzanie danych Uczestnika zajęć dla potrzeb rekrutacji, celów statutowych, archiwalnych i statystycznych NOK oraz kontaktu z Rodzicem (Opiekunem) Uczestnika/Uczestnikiem.

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L. 119.1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych przez Nadarzyński Ośrodek Kultury reprezentowany przez Dyrektora, Pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn do celów zgłoszenia chęci udziału w organizowanym wydarzeniu.

Opiekun prawny uczestnika/Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną dla uczestników zajęć organizowanych przez Nadarzyński Ośrodek Kultury. Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – Pełną treść klauzuli RODO znajdą Państwo tutaj.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Opiekun prawny Uczestnika/Uczestnik na filmowanie/fotografowanie Uczestnika oraz nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku Uczestnika przez NOK w związku z zajęciami w celach promocyjnych NOK na czas nieokreślony, do czasu odwołania zgody. Wizerunek może być prezentowany na stronie internetowej NOK: https://www.nok.pl/, Facebook: https://www.facebook.com/Nadarzy%C5%84ski-O%C5%9Brodek-Kultury-104103373263103/), prasie lokalnej – Wiadomości Nadarzyńskie, telewizji lokalnej iTV Nadarzyn, tablicach należących do NOK.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Opiekun prawny Uczestnika/Uczestnik na umieszczenie imienia i nazwiska Uczestnika pod pracami przez niego wykonanymi podczas wystaw i wernisaży.


Instruktorzy prowadzący Monika i Damian Muszka. 

©2016 Nadarzyński Ośrodek Kultury

Deklaracja Dostępności

Archiwalna strona www: archiwum.nok.pl