Kontrast:   normalny wysoki  |  obrazy:   kolorowe czarno-białe  |  Normalny układ strony Szeroki układ strony  |  A- A A+

tel. 22 729 89 15   nok@nok.pl

KONKURS RECYTATORSKI W STAWISKU

 

Poniżej publikujemy informacje o konkursie recytatorskim organizowanym przez Muzeum im.
Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów:
KONKURS RECYTATORSKI W STAWISKU
Uprzejmie informujemy, że przesunięta z powodu pandemii XX jubileuszowa edycja Konkursu
Recytatorskiego im. Jarosława Iwaszkiewicza organizowanego przez Muzeum im. Anny i Jarosława
Iwaszkiewiczów pod patronatem Starosty Powiatu Grodziskiego Marka Wieżbickiego oraz
Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury odbędzie się w dniach 21, 23 i 28 października 2020 r.
Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas IV- VIII szkół podstawowych, liceów i szkół
średnich wszelkich typów oraz – po raz pierwszy – wszystkich zainteresowanych recytacją. Temat
tegorocznej edycji brzmi:
Przełożone – polubione. Literatura światowa w polskich tłumaczeniach.
Jakie utwory literatury światowej, dostępne dzięki tłumaczom, na stałe zagościły w naszych
lekturach, które z nich stały się ulubionymi? Rozszerzamy horyzonty naszego konkursu, a
jednocześnie ukazujemy, jak wiele zawdzięczamy tym, którzy literaturę światową nam
udostępniają. Ten konkurs jest hołdem dla tłumaczy – również Jarosława Iwaszkiewicza, patrona
Konkursu.
Ze względu na pandemię nie możemy przeprowadzić warsztatów recytatorskich, jednak z myślą o
uczestnikach konkursu Magdalena Warzecha i Jerzy Łazewski przygotowali 3-częściowy film
Radość mówienia i radość słuchania. Zasady recytacji zawierający wskazówki, jak przygotować się
do udziału w konkursie. Link do Filmu można pobrać ze strony internetowej Stawiska.
Na stronie internetowej, w zakładce Konkurs Recytatorski, zawieszony został też krótki skrypt
Jerzego Łazewskiego Zasady recytacji, również mający za zadanie ułatwienie pracy z uczestnikami
konkursu. Zarówno filmy jak skrypt, zostaną zdjęte ze strony 20 października.
Terminy konkursu:
Do 14 października – zgłoszenia
16 października – wywieszenie listy uczestników z terminami przesłuchań na stronie
www.stawisko.pl
Przesłuchania:
21 października (środa) i 23 października (piątek) godz. 10.00 – 16.00 zgodnie z listą ogłoszoną na
stronie www.stawisko.pl w zakładce Konkursu
26 października – ogłoszenie listy nagrodzonych na stronie www.stawisko.pl
28 października (środa) o godzinie 12.00 zapraszamy laureatów, ich nauczycieli i rodziców na
uroczyste ogłoszenie werdyktu jury połączone z rozdaniem nagród i popisem nagrodzonych.
Zachęcamy do zapisywania się do udziału w konkursie elektronicznie. Link do karty zgłoszenia w
zakładce Konkursu.
Zachęcamy serdecznie do udziału. Czekamy na zgłoszenia!
Życzymy przyjemności płynącej z przygotowań do Konkursu oraz powodzenia podczas występów!


Materiały dla uczestników:
Formularz zgłoszeniowy
Regulamin
Jerzy Łazewski, Zasady recytacji
XX Konkurs Recytatorski 2020

 

Organizatorka                       Dyrektor Muzeum
Ewa Cieślak                          Alicja Matracka-Kościelny


Aktualności:


 

©2016 Nadarzyński Ośrodek Kultury

Deklaracja Dostępności

Archiwalna strona www: archiwum.nok.pl