Kontrast:   normalny wysoki  |  obrazy:   kolorowe czarno-białe  |  Normalny układ strony Szeroki układ strony  |  A- A A+

tel. 22 729 89 15   nok@nok.pl

NOK otrzyma 129.700 zł!!!


Projekt Modernizacja Cyfrowa Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury przygotowany przez Monikę Majewską – zastępcę dyrektora NOK otrzymał 84.5 pkt. i znalazł się wśród 200 spośród 1221 najlepiej ocenionych wniosków w ramach programu Konwersja cyfrowa domów kultury finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 

Program  Konwersja cyfrowa domów kultury jest elementem działań wspierających instytucje kultury w związku z pandemią COVID-19 – wyposaża instytucje kultury w sprzęt i kompetencje pozwalające na przeniesienie statutowych działań do sieci lub prowadzenie ich w wersji cyfrowej.


 

©2016 Nadarzyński Ośrodek Kultury

Deklaracja Dostępności

Archiwalna strona www: archiwum.nok.pl