tel. 22 729 89 15   nok@nok.pl

PREMIERA SPEKTAKLU


22 kwietnia 2017 r. godz. 19.00

Premiera spektaklu
pt. "Twardowski dla dużych i małych"
grupy Teatralnia Stowarzyszenia K-40

To zbiór tekstów zarówno poetyckich, jak i prozatorskich napisanych
przez księdza Jana Twardowskiego. Teksty są różnorodne, jednak tak dobrane,
by tworzyły spójną całość.

Dobór tekstów, reżyseria, opracowanie sceniczne, opracowanie muzyczne:
Karolina Skrzyńska.

Występują w kolejności alfabetycznej:

Krystyna Budzaj,
Ewa Fabjan,
Irmina Kniat - Pol,
Ligia Kosno - Gębka,
Zbigniew Kozak,
Wiktoria Kulesza,
Magdalena Kulisiewicz,
Bogusław Rylski,
Grażyna Siczek,
Jolanta Sikorska.

Wstęp wolny!!!


Aktualności:


 

©2016 Nadarzyński Ośrodek Kultury

Archiwalne materiały dostępne są na poprzedniej wersji naszej strony
internetowej, dostępnej pod adresem: archiwum.nok.pl