tel. 22 729 89 15   nok@nok.pl

WARSZTATY FILOZOFICZNE DLA DZIECI 5-7 LAT


2.04.2017 r., o godz. 15.00

 

Tematem dociekań będzie: Co to znaczy być kulturalnym?

 

Pewna bardzo chuda Marta, chciała w domu mieć lamparta …

Wiersz Lampart Bogusława Michalca zainspiruje dzieci do podjęcia

dyskusji na temat kultury: Co to jest kultura, do czego się odnosi, jak ją

rozumiemy, czy przydaje się w codziennym życiu, i jeżeli tak, to w jaki

sposób, a jeżeli nie, to dlaczego? Z kim lub czym jest związana, co to

znaczy zachowywać się kulturalnie? Czy kulturalny jest człowiek który

mówi dzień dobry, czy też ten który zna wszystkie dzieła Mickiewicza?

I dlaczego?

 

W wesołej atmosferze, sprzyjającej wyrażaniu własnych myśli, dzieci postarają się odpowiedzieć na pytanie postawione w temacie.

Być może poruszymy tematy: cywilizacji, państwa, różnorodności, polityki.

 

Informacja dla Rodziców:

 

Pracować będziemy na klasycznej definicji kultury jako dorobku społeczeństwa, zarówno duchowym jak i materialnym, kultury jako rozwoju – cywilizacji oraz sposobu zachowania się ludzi w społeczeństwie w którym żyją.

 

Prowadzi Agata Kłocińska Lach


Aktualności:


 

©2016 Nadarzyński Ośrodek Kultury

Archiwalne materiały dostępne są na poprzedniej wersji naszej strony
internetowej, dostępnej pod adresem: archiwum.nok.pl