tel. 22 729 89 15   nok@nok.pl

Warsztaty filozoficzne dla dzieci 5-7 lat


25.02.2018, godz. 15.00

 

„O odpowiedzialności i zaufaniu”

 

Jak już będę miał Cię dość, wiewiórko - powiedział słoń pewnego popołudnia - to uniosę cię nad moją głowę i przerzucę ponad całym lasem....

Krótkie opowiadanie Toona Tellengena zainspiruje nas do rozważań na temat odpowiedzialności. Będziemy się zastanawiać, na czym polega odpowiedzialność za coś oraz, co to znaczy, że jest się odpowiedzialnym za drugą osobę.

Czy chcemy być odpowiedzialni, a jeśli tak to za co i z jakich powodów?

Postaramy się też powiedzieć, jaki jest związek odpowiedzialności i zaufania.

Co to znaczy, że na kimś polegamy?

Na kim możemy polegać i skąd to wiemy?

Czy chcemy, żeby inni polegali na nas? Dlaczego?  

 

Info dla rodziców: Będziemy odwoływać się do takiego rozumienia odpowiedzialności, zgodnie z którym jest ona czymś specyficznie ludzkim i jest związana z wolnością. Pokażemy także, że odpowiedzialność ukierunkowana jest na wartości. Być może odwołamy się do imperatywu kategorycznego Immanuela Kanta. 

Wstęp wolny!


Aktualności:


 

©2016 Nadarzyński Ośrodek Kultury

Archiwalne materiały dostępne są na poprzedniej wersji naszej strony
internetowej, dostępnej pod adresem: archiwum.nok.pl