Kontrast:   normalny wysoki  |  obrazy:   kolorowe czarno-białe  |  Normalny układ strony Szeroki układ strony  |  A- A A+

tel. 22 729 89 15   nok@nok.pl

WARSZTATY FILOZOFICZNE DLA DZIECI W WIEKU 5-7 LAT


Temat spotkania: O odpowiedzialności i zaufaniu 

11 grudnia 2016r., godz. 15.00

Jak już będę miał cię dość, wiewiórko - powiedział słoń pewnego popołudnia - to uniosę cię nad moją głowę i przerzucę ponad całym lasem....

Krótkie opowiadanie Toona Tellengena będzie inspiracją do rozważań na temat odpowiedzialności - na czym polega odpowiedzialność za coś, co to znaczy, że jest się odpowiedzialnym za drugą osobę, czy chcemy być odpowiedzialni, a jeśli tak, to za co i z jakich powodów?  Postaramy się też powiedzieć, jaki jest związek odpowiedzialności i zaufania. Co to znaczy, że na kimś polegamy? Na kim możemy polegać i skąd to wiemy? Czy chcemy, żeby inni polegali na nas? Dlaczego?

Informacja dla rodziców: Będziemy odwoływać się do takiego rozumienia odpowiedzialności, zgodnie
z którym jest ona czymś specyficznie ludzkim i jest związana z wolnością. Pokażemy także,
że odpowiedzialność ukierunkowana jest na wartości. Być może odwołamy się do imperatywu kategorycznego Immanuela Kanta. 

Prowadzi Agata Kłocińska -Lach

 

Wstęp wolny!


 

©2016 Nadarzyński Ośrodek Kultury

Deklaracja Dostępności

Archiwalna strona www: archiwum.nok.pl