Kontrast:   normalny wysoki  |  obrazy:   kolorowe czarno-białe  |  Normalny układ strony Szeroki układ strony  |  A- A A+

tel. 22 729 89 15   nok@nok.pl

OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA

 
 
„OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA” DLA SENIORÓW NASZEJ GMINY 
 

Gmina Nadarzyn przystąpiła do Programu Ogólnopolskiej Karty Seniora!  Na mocy porozumienia ze Stowarzyszeniem MANKO, które podpisał Wójt Dariusz Zwoliński, osoby po 60 roku życia będą mogły korzystać z upustów procentowych w wielu firmach na terenie całego kraju. Obecnie w programie bierze udział 1500 podmiotów, są to m.in. uzdrowiska, ośrodki zdrowia czy instytucje kultury.

Pełną listę można znaleźć na stronie: tutaj

 

Przystąpienie do Programu Ogólnopolskiej Karty Seniora to kolejny przykład realizacji przez Gminę Nadarzyn założeń Lokalnej Strategii Polityki Senioralnej. 

Gmina Nadarzyn, wraz z Radą Seniorów, podejmuje szereg działań na rzecz Seniorów, między innymi takich jak przystąpienie do Programu Ogólnopolskiej Karty Seniora. Najlepszym potwierdzeniem tego faktu jest otrzymanie przez Gminę Nadarzyn - Certyfikatu „GMINA PRZYJAZNA SENIOROM”, którego uroczyste wręczenie wraz z pierwszymi „Ogólnopolskimi Kartami Seniora” nastąpi w listopadzie. 

 

Inicjatorem i osobą osobiście zaangażowaną w pozyskanie projektu do Gminy Nadarzyn był Wójt Dariusz Zwoliński – który otrzymał tytuł Ambasadora „Ogólnopolskiej Karty Seniora”, dołączając tym samym do szacownego grona Ambasadorów, m.in. Władysława Kozakiewicza, Krzysztofa Zanussiego, Ireny Santor, Sobiesława Zasady.

 

Formularz zgłoszeniowy - „Ogólnopolska Karta Seniora” – po wypełnieniu uprzejmie prosimy o złożenie w Kancelarii Gminy.

 

Formularz dostępny tutaj
 
źródło: strona: www.nadarzyn.pl 
 
Formularze zgłoszeniowe są także dostępne w sekretariacie NOK oraz w kancelarii Urzędu Gminy Nadarzyn. 
 
Regulamin Ogólnopolskiej Karty Seniora dostępny : tutaj
 
WYDANIE KARTY JEST BEZPŁATNE! 
 
 

 

©2016 Nadarzyński Ośrodek Kultury

Deklaracja Dostępności

Archiwalna strona www: archiwum.nok.pl