tel. 22 729 89 15   nok@nok.pl

Uniwersytet III wieku

01.12.2016
WYKŁAD OTWARTY UTW
FILOZOFIA
Ideowe założenia nowoczesnego teatru.
Wątki filozoficzne, cywilizacyjne i artystyczne.


24.11.2016
WYKŁAD OTWARTY UTW
WYKŁAD MONOGRAFICZNY
„Heliosfera czyli podróż do krańców ziemskiego świata”


17.11.2016
WYKŁAD OTWARTY UTW
FILOZOFIA
„Między wolnością, determinizmem, przeznaczeniem
a przypadkiem. Co to znaczy, że człowiek jest wolny”


16.11.2016
WYKŁAD OTWARTY UTW
VADEMECUM KONSTYTUCYJNE
„Gdzie kończą się wolności i prawa osobiste, czyli wyznaczanie granicy między obywatelem a państwem”


15.11.2016
WYKŁAD OTWARTY UTW
PRAWO
„Prawo spadkowe, cz. 2”


14.11.2016
WYKŁAD OTWARTY UTW
Edukacja w Japonii - wstęp do wyścigu szczurów, czy kuźnia noblistów?


 

©2016 Nadarzyński Ośrodek Kultury

Deklaracja Dostępności

Archiwalna strona www: archiwum.nok.pl