tel. 22 729 89 15   nok@nok.pl

Kuźnia kreatywności

Kuźnia kreatywności

Program finansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Okres realizacji: 01.09.2020 – 15.12.2020.

Realizator: Towarzystwo Teatralne „Kurtyna”

Cele:

  • Kreowanie postaw abstynenckich i zabawy na trzeźwo wśród dzieci i młodzieży
  • kształtowanie postaw promujących zdrowy styl życia
  • Przekazanie podstawowych wiadomości na temat zachowań asertywnych.
  • Uczenie się rozpoznawania swoich zachowań.
  • Uświadomienie mechanizmu nacisku grupowego i uczenie się mówienia „nie”.
  • Rozwój osobisty i rozwój samoświadomości
  • Poznanie siebie i własnych umiejętności interpersonalnych

- uświadamianie uczestnikom ich potencjału twórczego;

- wzmacnianie poczucia własnej wartości, wskazywanie „mocnych stron”;

- wspomaganie rozwoju społecznego;

- współdziałanie w dążeniu do celu, którym jest wspólne dzieło, czy pomysł.

 

 

Odbiorcy – 16-osobowa grupa dzieci w wieku 7-16 lat pochodząca ze środowiska

zagrożonego problemami społecznymi.

W PROGRAMIE: warsztaty cyrkowe, warsztaty teatralne, warsztaty asertywności,

warsztaty profilaktyczne, warsztaty muzyczne, warsztaty filozoficzne, wyjazd do

Centrum Edukacyjnego „Cuda i Wianki” w Kicinach, wyjazd do Hula Kula, spotkanie

z Mikołajem. Łącznie 50 godzin warsztatów.

 

Udział w programie jest bezpłatny.

Opiekun projektu z ramienia NOK Agnieszka Sokołowska 605 911 287.

Projekt realizowany w świetlicy NOK w Urzucie.

 


Aktualności:


 

©2016 Nadarzyński Ośrodek Kultury

Deklaracja Dostępności

Archiwalna strona www: archiwum.nok.pl