Kontrast:   normalny wysoki  |  obrazy:   kolorowe czarno-białe  |  Normalny układ strony Szeroki układ strony  |  A- A A+

tel. 22 729 89 15   nok@nok.pl

Wspomnienia Barbary Skrobisz (Tomaszewskiej)

Nazywam się Barbara Skrobisz. Jestem instruktorem świetlicy NOK w Wolicy. Podjęłam się realizacji projektu nt. ”Historia Szkoły Podstawowej w Wolicy”, której dzieje sięgają swym początkiem dwudziestego wieku. Celem tego projektu jest przekazanie przyszłym pokoleniom wiedzy dotyczącej historii o elementarnym nauczaniu mieszkańców Wolicy. Pracę nauczyciela w przedszkolu w Wolicy rozpoczęłam w 1974 roku i miałam szczęście i możliwość, poznania wielu wspaniałych, życzliwych, służących mi pomocą i wsparciem mieszkańców. W tym samym czasie w sąsiednim budynku mieściła się czteroklasowa szkoła podstawowa, wybudowana w latach 1948/50 przez mieszkańców Wolicy. Swoją działalność zakończyła w 1977 roku, kiedy została przeniesiona do Nadarzyna. Budynek szkoły stoi do dnia dzisiejszego, tylko z różnym przeznaczeniem: grupa przedszkolna (dyrektorem przedszkola była wówczas pani Bożena Kocot), mieszkania służbowe dla nauczycieli pracujących na terenie naszej gminy a później mieszkania komunalne dla osób z trudnymi warunkami mieszkaniowymi i kaplica, która istnieje do dnia dzisiejszego. Budynek szkoły ogrodzony był siatką z furtką wejściową do przedszkola. Tak jak teraz otoczony był różnymi drzewami (lipy, świerki), krzewami bzu, jaśminu, dzikich róż, dzikiego wina i drzewami owocowymi (jabłonie, czereśnie i grusze). W tym czasie kierowniczką i nauczycielką była pani Zofia Modrzecka, a woźną pani Anna Ciemińska. Z tego co pamiętam były to klasy łączone. W tym czasie do szkoły uczęszczali następujący uczniowie: Jolanta Dubielecka, Małgorzata Goździkowska, Małgorzata Sieramowska, Mirosława Jakubowska, Teresa Woźniak, Marek Boniecki, Bożena Przybysz, Krzysztof Reszka, Ryszard Tolak i Artur Oprządek. Współpraca z panią Zofią Modrzecką układała się bardzo dobrze. Jako młody nauczyciel przedszkola podziwiałam zaangażowanie rodziców dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej w Wolicy w działalność placówki, organizowanie uroczystości np. Dzień Nauczyciela, zakończenie roku szkolnego i inne oraz szacunek jakim darzyli p. Zosię.

 

Przechodząc do projektu o historii tej szkoły postanowiłam poprosić znanych mi ludzi o pomoc i takową otrzymałam. Dzięki ich opowieściom, wspomnieniom i udostępnionym zdjęciom, mogłam choć trochę przedstawić bardzo ciekawą i pouczającą historię działalności szkoły podstawowej w Wolicy. We wstępie udostępnione są informacje dotyczące historii szkoły z artykułu z „Wiadomości Nadarzyńskich” pt. ”Oświata w Gminie Nadarzyn - sto lat temu, na początku dwudziestego wieku, po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku i w okresie międzywojennym” napisanego przez pana Ryszarda Zalewskiego, które zgodził się mi udostępnić. Wówczas szkoła była u pana Juliana Żukowskiego a nauczycielem był p. Zalewski. Historia szkoły to również budynki i oczywiście nauczyciele lub ich dzieci, którzy też zechcieli podzielić się z nami swoimi wspomnieniami. Do nich zaliczamy: p. Włodzimierza Wencla, Janinę Różicką - Kącką, Zofię Modrzecką i córkę pani Krystyny Jasińskiej Bożenę Beszczyńską. Z pozostałych osób byli to uczniowie szkoły podstawowej w Wolicy uczęszczający w różnych latach do szkoły znajdującej się w różnych miejscach. Najpierw do szkoły u Julina Żukowskiego, następnie do baraku i budynku przedszkola. Podziękowania należą się p. Mieczysławowi i Jadwidze Doktorskim, Kazimierzowi Dubieleckiemu, Gabrieli Goździkowskiej, Zofii Olszewskiej, Ewie Kołeckiej, Wandzie Wiśnios, Małgorzacie Kaliszuk, Krzysztofowi Tolak, Dawidowi i Arkadiuszowi Koper, Marii Rozbickiej, Agnieszce Witkowskiej, Stanisławowi Żukowskiemu, Ryszardowi Zalewskiemu i wszystkim osobom, które mnie wspierały w zbieraniu informacji i ich opracowywaniu i zamieszczaniu na stronie NOK-u w zakładce naszej świetlicy pt. "Historia Szkoły Podstawowej w Wolicy". Klaudia Rowińska - wieloletnia uczestniczka zajęć świetlicowych, bardzo zaangażowana w pracę na rzecz realizacji planu działalności, o wielkiej wrażliwości i poczuciu dobrze spełnionego obowiązku. Z całego serca wszystkim dziękuję i proszę o korygowanie nieścisłości, uzupełnianie wiadomości: np. opisy zdjęć (kto jest na zdjęciach - nazwiska i imiona nauczycieli i uczniów, z którego roku szkolnego) oraz o pisanie swoich wspomnień dotyczących powyższego tematu.

 

A teraz spróbuję przedstawić rozkład pomieszczeń w budynku szkoły i ich wykorzystywanie - przeznaczenie do chwili obecnej. Zdjęcia przedstawiają budynek szkoły w obecnym stanie, zdewastowany, powybijane okna i zniszczone drzwi.

 

Szkoła Podstawowa w Wolicy Szkoła Podstawowa w Wolicy Szkoła Podstawowa w Wolicy

 

Pośrodku z krzyżykiem to główne wejście do budynku. Po prawej stronie znajduje się kaplica i hydrofornia kiedyś teraz tzw. zakrystia. Przedtem w tej dużej sali mieściła się grupa przedszkolna, gdy dyrektorem przedszkola była pani Bożena Kocot. Jeszcze wcześniej była tu czteroklasowa szkoła podstawowa, której kierowniczką i nauczycielką była pani Zofia Modrzecka. Naprzeciwko były mieszkania służbowe później komunalne. Z tego co pamiętam mieszkała tam p. Piętka i p. Dec z dziećmi.

 

Szkoła Podstawowa w Wolicy Szkoła Podstawowa w Wolicy Szkoła Podstawowa w Wolicy Szkoła Podstawowa w Wolicy

 

Następne wejście od szczytu budynku to mieszkanie najpierw służbowe - mieszkała pani Janina Kącka (Różicka), p. Ewa Łyszkiewicz, a potem komunalne i mieszkali tu p. Zofia i Kazimierz Roguscy z dziećmi.

 

Po lewej stronie od kaplicy dwa oddzielne wejścia do mieszkań p. Katarzyny i Mariusza Rowińskich z córką Klaudią i Artura i Iwony Roguskich z synem Pawłem, przed którymi mieszkali tu p. Barbara i Włodzimierz Mianowscy z córkami.


Zobacz również:

» Aktualności » Galeria » Harmonogram zajęć w świetlicach » Kulinaria » Historia Szkoły Podstawowej w Wolicy » O nas » Regulamin świetlicy

Aktualności:


 

©2016 Nadarzyński Ośrodek Kultury

Deklaracja Dostępności

Archiwalna strona www: archiwum.nok.pl